Cenc computers
Image default
Internet

Wat is RPA (Robotic Process Automation) precies?

RPA – Robotic Process Automation – is de geautomatiseerde afhandeling van gestructureerde bedrijfsprocessen door digitale robots. Deze technologie toont haar sterke punten bij duidelijk gestructureerde, repetitieve en op regels gebaseerde processen en taken die door mensen worden uitgevoerd.

Aangezien software robots (RPA-bots) werken op het niveau van de grafische gebruikersinterface en vrijwel elk proces kunnen uitvoeren, zijn voor gebruik geen proceswijzigingen of gespecialiseerde interfaces vereist. Bij deze automatiseren nemen de bots de rollen en taken van gebruikers over en werken deze samen met andere softwaresystemen.

Volledig en half geautomatiseerde processen

Bij robotgebaseerde procesautomatisering wordt een onderscheid gemaakt tussen semi-geautomatiseerde oplossingen en volledig geautomatiseerde oplossingen. In het algemeen is het idee achter RPA dat er zo weinig menselijke interactie is als nodig is.

Lees ook: Welke RPA software aanbieders zijn er op de markt?

Volledig geautomatiseerde processen

Bij volledig geautomatiseerde processen werkt de robot volledig autonoom zonder menselijke tussenkomst of, afhankelijk van het scenario of de context, alleen in uitzonderlijke gevallen. De softwarerobot voert op grote schaal activiteiten en processen volautomatisch uit zonder menselijke interactie.

Volledige automatisering wordt vaak gebruikt voor back-office systemen wanneer het gaat om het verzamelen, sorteren, analyseren en distribueren van grote hoeveelheden gegevens naar specifieke werknemers binnen een organisatie. De softwarerobot reageert op ingestelde triggers, b.v. de ontvangst van een bericht van een bepaald persoon, waarna deze een bepaalde actie verricht op basis van de inhoud van het bericht.

Gedeeltelijk geautomatiseerde processen

Bij gedeeltelijke automatisering ligt de nadruk op de interactie tussen bots en mensen in processen. Bij gedeeltelijk geautomatiseerde processen reageert de robot als een digitale assistent op de werknemer door bepaalde gestandaardiseerde taken over te nemen om de werknemer te helpen. Het wordt in werking gesteld door bepaalde gebeurtenissen, acties of opdrachten die een werknemer in een specifieke workflow uitvoert.