Cenc computers
Image default
Energie

Waarom kleine windturbines belangrijk zijn in de agrarische sector

De agrarische sector is een sector die zich op energievoorziening uitermate goed leent om hierbij zo weinig mogelijk gebruik te maken van de bestaande voorzieningen. Een goed voorbeeld hierbij is het gebruik van een kleine windturbine die eenvoudig te plaatsen is op elke boerderij. Het voordeel hiervan is dat je niet meer afhankelijk bent van de levering van energie maar deze zelf kan opwekken. 

Daarnaast kan je zelfs voldoende energie opslaan om de piekmomenten die er zijn binnen het boerenbedrijf op te vangen. Denk aan de extra energie die bijvoorbeeld door het gebruik van melkrobots twee keer per dag plaatsvindt. 

Een kleine windturbine

Als je door een landschap rijdt waar er ruimte is voor windenergie winning dan zie je vaak grote windturbines staan die voor veel mensen een bron van ergernis kunnen zijn. Vaak wordt er beweerd dat het uitzicht minder is, dat het geluid als vervelend wordt ervaren. Een kleine windturbine die je vaak bij een boerenbedrijf ziet staan kent deze weerstand niet. 

Bekijk hier de kleine windturbines van EAZ Wind. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het maken, plaatsen en onderhouden van windturbines die geschikt zijn binnen de agrarische sector. Omdat ze ervaring hebben binnen de agrarische sector en weten welke energiebehoefte er zijn binnen een boerenbedrijf, hebben ze de juiste kleine windturbines ontwikkeld die voldoen aan de eisen die een boerenbedrijf stelt.

Waarom een kleine windturbine

De meeste boerenbedrijven liggen door de geschiedenis van het bedrijf een eind van de bewoonde wereld vandaan. Hierdoor heeft de wind vrij spel en is de opbrengst van een windturbine groter dan wanneer deze windturbine in een stadse omgeving zal staan. Een nadeel kan zijn dat er bomen in de omgeving staan die de wind kunnen breken. Dat zou kunnen betekenen dat de opbrengst lager is. 

Met de mogelijkheid die een boerenbedrijf vaak biedt om te kiezen waar de windturbine geplaatst kan worden, kan dit probleem omzeild worden. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid om de hoogte van de windturbine aan te passen zodat de opbrengst maximaal zal zijn.

Combinatie

Wind is een uitstekende bron om energie uit op te wekken. Wind is er bijna elke dag. Als je daarnaast ook kiest voor zonnepanelen dan profiteer je van twee zaken die gratis beschikbaar zijn namelijk de wind en de zon. Hiermee kan je ervoor zorgen dat je geen energie meer nodig hebt, anders dan dat je deze zelf kan opwekken.

Als agrarisch bedrijf waar de energiekosten hoog kunnen oplopen is dat een situatie die kostenbesparend kan zijn. De investering verdient zichzelf, zeker op de langere termijn, terug. Omdat windenergie voor veel boerenbedrijven een goede oplossing is, zal de toekomst laten zien dat je deze kleine windturbines steeds vaker zult zien. Lees hier meer over windenergie op de boerderij.

https://www.eazwind.nl/