Cenc computers
Image default
Kinderen

Kinderspeelgoed: goed of slecht voor de opvoeding?

In het leven van ieder kind is een rol weggelegd voor kinderspeelgoed. Dit begint vaak al op jonge leeftijd en duurt zeker tot de puberteit. Allereerst wordt gespeeld met blokkendozen en stepjes, daarna met automatten, om vervolgens over te schakelen op poppen en poppenhuizen. Verderop in de jeugd wordt veelal gespeeld met spelcomputers zoals een XBOX of een Playstation. Met name over dat laatste type speelgoed bestaat veel discussie, want welke invloed heeft dit op de opvoeding van een kind? Naast mogelijke gezondheidsrisico’s werkt het mogelijk belemmerend voor het lerend vermogen van het kind en de prestaties op school.

Is al het speelgoed slecht voor kinderen?

Veel speelgoed is zeker niet slecht, met name digitaal speelgoed (met beeldschermen) wordt door veel ouders gevreesd. Het zou slecht zijn voor de ogen en zo verslavend zijn dat de schoolprestaties van kinderen eronder lijden. Toch kan een spelcomputer wel degelijk helpen bij het ontwikkelen van de kennis van kinderen. Zo zijn er spellen met uitgebreide verhaallijnen die historische feiten bevatten, zoals dat ook met boeken zo is. Deze spellen kunnen kinderen op een interactieve manier kennis laten maken met geschiedenis en ze de geschiedenis ook tot op zekere hoogte laten beleven. Daarmee is zeker niet elk spel slecht. De verslavende factor blijft een risico, daarbij is het belangrijk dat ouders tijdig ingrijpen en kinderen bijvoorbeeld ook laten lezen.

Speelgoed als onderdeel van de opvoeding

Opmerkelijk genoeg kan speelgoed zelfs de andere kant op werken: speelgoed kan goed gebruikt worden als middel bij de opvoeding van kinderen. Daarbij is het wel zaak het juiste speelgoed te kiezen. Afhankelijk van welk deel van de opvoeding moet worden volbracht, is er veel speelgoed dat kan helpen. Door een kind bijvoorbeeld met poppen te laten spelen die er allemaal anders uitzien, leert een kind op jonge leeftijd dat het normaal is dat iedereen andere kleren aanheeft of andere kapsels. Ook kan spelen met een speelgoeddieren ervoor zorgen dat kinderen op latere leeftijd beter met dieren kunnen omgaan.