Cenc computers
Electronica en Computers

De 5 voordelen van headset coaching in een productieomgeving

Draadloze headsets industrie worden steeds vaker gebruikt om personeel op te leiden in productieomgevingen. Vóór de Corona-crisis konden een trainer en een cursist dicht bij elkaar staan. Door de aan te houden afstand van 1,5 meter is dit helaas niet meer mogelijk. Door gebruik te maken van een draadloos duplex communicatiesysteem kan de trainer de trainee handsfree instructies geven via een headset.

In deze blog bespreken we de voordelen van het gebruik van headsets tijdens trainingen, in een ruimte met veel omgevingsgeluid, zoals een productieomgeving.

De voordelen:

Het is Coronaproof. Met plantour headsets is het eenvoudig om op 1,5 meter verantwoord te communiceren, ook als er veel omgevingsgeluid is in de productieomgeving door bijvoorbeeld machines. De draadloze communicatie via de headsets zorgt ervoor dat de trainer en trainee veilig en op gepaste afstand kunnen communiceren.

Coaching ‘in’ het moment.

Als trainer kun je de trainee ‘in’ het moment coachen, waardoor de leercurve van de trainee sneller gaat. De trainee kan dan de feedback die je geeft direct in de praktijk oefenen en toepassen.

Professionalisering van de training.

In een omgeving met veel ruis is heldere communicatie niet vanzelfsprekend. Tijdens de training van personeel kan het dan ook erg vervelend zijn als je niet goed met elkaar kunt communiceren en zelfs kunt schreeuwen. Dit kost veel tijd en staat een goede instructie van het personeel in de weg. Met een headset kan een trainer de cursist snel, duidelijk en direct coachen, zonder te hoeven schreeuwen. Dat werkt voor beiden heel goed.

Effectief evalueren.

Belangrijke leerpunten worden tijdens de training in de productieomgeving via de headsets direct door de trainer en trainee besproken en worden daardoor niet vergeten.

Goede samenwerking.

Als meerdere trainees betrokken zijn bij de groepscommunicatie, voor de uitvoering van een taak of proces, kan de trainer direct observeren hoe een team reageert op situaties en hoe ze communiceren. Hij kan dan analyseren wat er verbeterd kan worden. Het blijkt ook dat training met headsets een trainee sneller vertrouwen geeft in de taak of het proces. Hij weet dat er iemand meekijkt en meeluistert via de headsets en kan hem/haar direct feedback geven.

Voorwaarden goed gebruik headsets

Voordat je in een productieomgeving met een groep besluit om met een draadloos communicatiesysteem te gaan werken, is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken over hoe je met elkaar communiceert. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? En gebruik je bepaalde ’trefwoorden’?

Denk vooraf goed na over het bovenstaande, want dat komt de samenwerking en duidelijkheid in de communicatie ten goede.