Cenc computers
Image default
Bedrijven

Ziek worden door de legionellabacterie

We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord dat er personen besmet zijn geraakt door de legionellabacterie. Deze bacterie kan bij mensen een ernstige longziekte veroorzaken. Raakt u als mens besmet, dan zou u de ernstige longaandoening kunnen krijgen die bekend staat onder de naam “veteranenziekte”. Wanneer de ziekte in een ver stadium in uw lichaam zit, kan deze zelfs dodelijk zijn. De ziekte is te bestrijden met antibiotica. In de praktijk zal er alles aan gedaan worden om de besmetting van de legionellabacterie te voorkomen.

Legionellapreventie is belangrijk

De ziekte ontstaat door het inademen van een waternevel waar de legionellabacteriën inzitten. De legionellabacterie gedijt goed in stilstaand lauw water. Daarom worden de waterleidingen in bijvoorbeeld een verzorgingscentrum met een vaste regelmaat goed doorgespoeld. Ook tuincentrums zijn zeer voorzichtig. Er wordt veel met water gewerkt en omdat de temperatuur er aantrekkelijk is voor de bacterie, zal het water dat gebruikt wordt bacterievrij moeten zijn. Wanneer u besmet raakt, heeft u dat niet ineens in de gaten. De incubatietijd bedraagt van 2 tot 19 dagen. Daarom staat de legionellapreventie, op plaatsen waar met water wordt gewerkt, hoog in het vaandel.

Wat kan de legionellabacterie aanrichten?

De bacterie kan legionellose veroorzaken. Het is een long infectieziekte waarbij de longen worden aangetast. Er zijn hierbij tweevarianten namelijk: de veteranenziekte en de legionellagriep. De veteranenziekte is veel ernstiger dan de legionellagriep. Bij de legionellagriep krijgt u geen longontsteking en is ook niet gevaarlijk. De klachten die u krijgt kunnen zeer goed met de juiste bestreden worden.

Legionellose is een longontsteking

Deze vorm van de longontsteking komt in meerdere vormen voor. U zou te maken kunnen hebben met de lichte variant en dan heeft u geluk. Wanneer u de ernstige vorm heeft, kunt u er zeer ziek van zijn en er zelfs aan doodgaan. Het overlijdensrisico bedraagt tussen de 5% en 25%. De verschijnselen die u krijgt bij de ernstige vorm zijn koorts, hoofd- en spierpijn. Ook bent u er behoorlijk ziek van. De ziekte zal worden bestreden met antibiotica. Om de ziekte te voorkomen is een goede legionellapreventie vereist. Vooral op die plaatsen waar de waterleidingen al voor een langere tijd niet zijn gebruikt, moeten voor het gebruik eerst zeer goed worden doorgespoeld.