Cenc computers
Image default
Zakelijk

Wat zijn de voordelen van Robotic Process Automation?

Voor heel wat ondernemingen geldt dat ze er door de jaren heen voor hebben gekozen om hun bedrijfsprocessen te automatiseren. Eén van de hiervoor vaakst gebruikte technologieën is Robotic Process Automation. Deze technologie wordt vaak afgekort als ‘RPA’. Maar wat is Robotic Process Automation? RPA maakt het mogelijk om processen binnen een bedrijf te automatiseren zonder dat er daarvoor ingrijpende veranderingen moeten worden gerealiseerd in de IT-omgeving. Dit betekent dat jarenlange IT-trajecten die uiteindelijk toch niet succesvol blijken te zijn voorkomen kunnen worden. Ben jij ook benieuwd wat nu precies de exacte voordelen zijn waar je op kan rekenen met Intelligent Automation? Wij hebben de voornaamste voordelen in dit artikel alvast even voor je op een rijtje gezet.

1.) De productiviteit wordt verbeterd 

Gebruikmaken van Intelligent Automation zal er in eerste instantie voor zorgen dat de productiviteit een boost kan krijgen. De robots nemen het saaie, vaak repetitieve werk over. Dit heeft als gevolg dat de medewerkers van je bedrijf zich kunnen gaan focussen op hetgeen er echt toe doet. Op deze manier kan er een structurele meerwaarde worden gecreëerd voor de klanten van je onderneming. 

2.) Bedrijfsprocessen kunnen op uiterst accurate wijze worden uitgevoerd

Reeds tijdens het volgen van een Robotic Process Automation Training blijkt dat er een uiterst accurate uitvoering van het bedrijfsproces kan worden gerealiseerd. Dit is het gevolg van het feit dat de robots een gedefinieerd script volgen. Dit gebeurt zonder dat er daarbij ruimte wordt gelaten voor het maken van fouten. Ook typefouten worden op deze manier voorkomen. 

Daarnaast gebeurt de uitvoering van het bedrijfsproces ook altijd tegen dezelfde snelheid. Organisaties kunnen omwille van deze reden honderd procent vertrouwen hebben in een correcte en accurate uitvoering van de verschillende processen.

3.) Er is sprake van een verhoogde compliance

Voor elke taak die wordt uitgevoerd door een robot geldt dat ze wordt opgeslagen in logbestanden. Dit verhoogt de zogenaamde compliance aanzienlijk. In het geval van een mogelijke audit is het dan ook perfect mogelijk om deze logbestanden in te kijken. Een robot beschikt over de mogelijkheid om op te slaan op basis van welke input hij ervoor heeft gekozen om een bepaalde beslissing te maken.

4.) Een snelle terugverdientijd is gegarandeerd

Ook het financiële aspect speelt uiteraard een niet onbelangrijke rol. Bedrijven die ervoor kiezen om Intelligent Automation of Robotic Process Automation toe te passen zullen steevast kunnen vaststellen dat ook de terugverdientijd uitstekend meevalt. Dit niet in het minst wanneer we dit gaan vergelijken met traditionele IT oplossingen. Voor robots geldt dan ook dat ze over een merkelijk snellere terugverdientijd beschikken. Een gemiddelde robot heeft dan ook een terugverdientijd van tussen de zes en achttien maanden. 

5.) Robots zijn perfect schaalbaar

Tijdens het volgen van een Robotic Process Automation Training wordt niet zelden de vraag gesteld hoe schaalbaar robots nu precies zijn. Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Voor robots geldt immers dat ze uitstekend schaalbaar zijn. Dat is extra interessant voor bedrijven die bijvoorbeeld tijdens bepaalde periodes in het jaar aanzienlijke pieken ervaren. Robots kunnen zeer eenvoudig worden op- en afgeschaald. Dit zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om exact die hoeveelheid aan robots in te zetten die jouw onderneming op dat eigenste ogenblik nodig heeft.