Thomas van Dijk is een volop gerespecteerd letselschade advocaat in Zoetermeer. In de loop der jaren heeft hij ervaring opgedaan met alle mogelijke soorten letselschade. Bij letselschadezaken gaat het om lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die mensen ondervinden en waarvoor ze kosten vergoed willen zien. De schade wordt veroorzaakt door verkeersongelukken, bedrijfsongevallen of medische fouten. Ook mishandeling of ongelukjes thuis of tijdens het sporten kunnen letselschade tot gevolg hebben. Kern van iedere letselschadezaak is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Vaak is gedegen onderzoek nodig om duidelijk te krijgen wie voor de schade moet opdraaien. Mr. van Dijk beschikt over een uitgebreid netwerk van kenners als Arbo deskundigen, medisch specialisten, actuarieel rekenaars en ongevallenanalisten. Deze experts verdiepen zich in alle relevante omstandigheden en details van de betreffende zaak.

Kosten hoeven geen belemmering te zijn om van Dijk in te schakelen

Als u uw zaak aanmeldt bij letselschadeadvocaat Van Dijk weet u zeker dat er gestreefd wordt naar het beste resultaat. Van Dijk heeft actuele kennis op het gebied van first party verzekering, rendement en inflatiepercentage bij letselschadezaken, letselschade veroorzaakt door dieren, letselschade in het openbaar vervoer et cetera. Er wordt altijd gewerkt richting een maximaal haalbare claim en een snelle, gunstige schikking. Is dit niet reëel dan is de volgende stap procederen. Bij ingewikkelde zaken kan via het no cure no pay-principe gewerkt worden. Mr. van Dijk is hier voorstander van, omdat de mogelijkheden voor letselschadeslachtoffers met een kleine portemonnee vergroot worden. Kosten hoeven in geen enkel geval een belemmering te zijn. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en u hoeft er niet voor te betalen. Over de uiteindelijke rekening worden van te voren heldere afspraken gemaakt. U krijg deze zwart op wit mee naar huis. In sommige gevallen kunt u bij de overheid aankloppen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Thomas van Dijk, zijn ideeën en standpunten? De advocaat houdt op z’n website een interessant blog bij. Hij reflecteert daar op zaken als

-letselschade in het openbaar vervoer;

-vuurwerk, strengere regelgeving en aansprakelijkheid;

-letselschade veroorzaakt door dieren(bij wie ligt de verantwoordelijkheid);

-rendement en inflatiepercentage bij kapitalisatie.

 

Wij wensen u veel leesplezier en alle succes met uw zaak.

 

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/