Cenc computers
Bedrijven

Hoe ‘Internet of Things’ levens redt in de gezondheidszorg

Internet of Things is verwijst naar het fenomeen dat objecten onderling, maar ook met computers of met mensen als op zichzelf staande entiteiten communiceren. Hierbij komt geen directe menselijke bediening aan te pas. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen die automatisch openen als het licht wordt of een slimme insectenval met sensor die aan een app doorgeeft als hij vol zit. Je kan het als een leuk en handig technisch snufje zien, maar je kan Internet of Things (of IoT) ook heel zinvol gebruiken in onder meer de gezondheidszorg. Nu zal je niet snel een vacatures gezondheidszorg zien gericht op het integreren van IoT, maar dat zou zo’n slecht idee nog niet zijn. Hieronder volgen namelijk een viertal interessante voorbeelden die (indirect) al vele levens hebben gered. Dat hoeven dus niet alleen dokters te zijn!

Kankerbehandeling

Symptomen tijdens de behandeling van kanker waren beduidend minder bij mensen die gebruik maakten van een app die symptomen bijhield, een weegschaal met Bluetooth en patiënten die een bloeddrukmeter droegen.

Valdetectie- en preventie

Een ander mooi voorbeeld van IoT in de gezondheidszorg is polsbandjes met valdetectie en zelfs valpreventie. Als de patiënt is gevallen krijgt de zorgmedewerker een seintje op zijn of haar apparaat. Polsbandjes met valpreventie gaan nog een stapje verder. Die waarschuwen de drager wanneer zij hun evenwicht dreigen te verliezen.

Slimme gebouwen

Niet alleen patiënten kunnen gemeten worden, ook gebouwen. In de huidige coronacrisis was Internet of Things wellicht een welkome ontwikkeling geweest. Zo kun je met slimme apparaten via route-apps de weg wijzen aan bezoekers, maar ook gebouwen slimmer maken. Denk aan het reguleren en meten van bezetting van kamers of bedden. Zo kan men bijhouden of kamers die gereserveerd zijn ook daadwerkelijk bezet zijn. Daarnaast kan IoT het mogelijk maken om de toekomstige bezettingsgraad te voorspellen aan de hand van data uit het verleden.

Medi catie

Het gebruik van medi catie wordt makkelijker gemaakt door Internet of Things. Zo kan de ‘Slimme p i l’ controleren of medi catie daadwerkelijk is ingenomen. Het is zelfs mogelijk om medi catie in bepaalde delen van het lichaam pas actief te laten worden.

Deze vier voorbeelden laten zien dat er al heel wat mogelijk is met slimme apparaten, gebouwen en medi catie in de gezondheidszorg. Toch is er nog genoeg winst te behalen en komt ‘Internet of Things’ maar langzaam op gang in deze tak. Door er steeds meer gebruik van te maken, wordt de gezondheidszorg steeds efficiënter wat uiteindelijk meer levens zal gaan redden.

https://www.zorgdesq.nl/vacatures-gezondheidszorg/