Cenc computers
Image default
Dienstverlening

Eindeloos veel mogelijkheden online

Your Business Online is een veelzijdig en allround bureau dat we van harte aanraden als social media uitbesteden, is wat je wilt. Je kunt er aankloppen voor YouTube, LinkedIn, Pinterest, Instagram en Facebook marketing. De volgende klanten zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening door Your Business Online: Jamin, Jumbo, NPO, Multivlaai, Breda University, Rijksoverheid en Fit For Free.

Adverteren op Facebook ook mogelijk voor niet-commerciële bedrijven

Adverteren op Facebook is niet alleen voorbehouden aan commerciële partijen. Twee sectoren die online steeds meer gaan ontdekken, zijn kinderopvang en scholen. Vanuit kinderen / jongeren gezien kunnen internettools ondersteuning bieden op allerlei terreinen: onderwijsinhoudelijk, aanvullend didactisch, qua algemene kennis en sociaal-emotioneel. En laten we niet vergeten hoe belangrijk het kennismaken en leren omgaan met sociale kanalen op zichzelf is. Vanuit het oogpunt van de school en de leerkrachten kan online onder meer het volgende plaatsvinden:

-contact onderhouden met ouders en andere scholen;

-de school naar buiten toe ‘een gezicht’ geven;

-roosters, vakantieoverzichten, ziekmeldingen e.d. bijhouden.

En hoe leuk is het om al die foto’s en filmpjes van de laatste sportdag en de schoolmusical op Instagram te zetten. Net als commerciële bedrijven kunnen scholen veel baat hebben bij betaalde campagnes. Stel je start binnenkort met een kinderdagverblijf en je wilt graag in contact komen met alle jonge ouders in de omgeving. Online kun je die doelgroep gericht targetten. Het team van social media bureau Your Business Online heeft hier ervaring mee. Het blijkt dat vaders en moeders met jonge kinderen vanzelf contact opnemen als ze regelmatig en op verschillende plekken van jouw opvang horen.

Meer kansen

Naast het bovengenoemde liggen er nog andere kansen. Veel middelbare scholen zijn onderling gelieerd in stichtingen. Denk aan alle basisscholen voor primair en speciaal onderwijs in een stad of alle katholieke scholen van een provincie. Uit zo’n samenwerkingsverband is veel meer te halen als bijvoorbeeld Instagram en LinkedIn worden ingezet. Is er bij de ene school een nijpend tekort aan aardrijkskundedocenten, dan kan een leerkracht die halftime werkt op een school in de buurt wellicht een halfjaartje inspringen. Via LinkedIn zijn de connecties zo gemaakt. Door u gezamenlijk te presenteren op Instagram en hierbij transparant te zijn over de overeenkomsten en verschillen, kunnen ouders en toekomstige leerlingen een bewuste en verantwoorde schoolkeuze maken.