Cenc computers
Onderwijs

Een examenbureau dat u volledig ontzorgt

Werkt u in het middelbaar beroepsonderwijs en staan er weer examens op de planning? Het kan best een klus zijn om deze examens goed te organiseren. U moet een rustige ruimte reserveren met genoeg ruimte voor alle leerlingen. Vaak zijn er ook computers nodig en u moet ook denken aan facilitaire voorzieningen. Uiteraard zijn er ook bekwame surveillanten nodig. Alles bij elkaar moet er dus heel wat geregeld worden. Gelukkig kunt een examenbureau inschakelen die dit voor u doet. Zo hoeft u alleen maar de toetsen te maken en de leerlingen hierop voor te bereiden. De examenlocatie en alle benodigde voorzieningen worden immers geregeld door een examenbureau, zoals Eureka Examens.

Ook digitaal toetsen is mogelijk

Steeds meer onderwijsinstellingen en bedrijfsopleiders kiezen voor digitaal toetsen. Deze vorm van toetsing is namelijk flexibel, veilig en efficiënt. Eureka Examens biedt bovendien zeer veilige examen software aan die vragen op een creatieve manier presenteert. Er zijn verschillende vraagvormen mogelijk, zoals:

  • Open vragen
  • Hotspotvragen
  • Sorteervragen
  • Meerkeuze vragen

U kunt ervoor kiezen om iedere leerling dezelfde digitale toets te laten maken, maar per categorie een willekeurige vraag laten tonen is ook mogelijk. Door iedereen een andere toets te geven, wordt de kans op fraude aanzienlijk verminderd. Maak papier overbodig en kies voor digitaal toetsen! Dan bent niet alleen efficiënt, maar ook milieubewust bezig.

Maak het uzelf en uw leerlingen gemakkelijk

Toetsen leveren, zowel bij leerlingen als docenten, vaak al genoeg stress op. Maak het uzelf daarom gemakkelijk door het examenbureau Eureka Examens in te schakelen. Dit bureau zal zorgen voor alle benodigde voorzieningen. Als u kiest voor digitaal toetsen, maakt het u uzelf nog gemakkelijker. U hoeft de toetsen dan immers niet meer met de hand na te kijken. In één opslag ziet u hoe iedere leerling gepresteerd heeft. Dat is pas gemak en efficiëntie! Neem dus snel contact op met dit examenbureau.