Cenc computers
Bedrijven

Beedigde vertaling

Een beëdigde vertaling, wat houdt dat precies in?

Een goede vertaling is een tekst die precies weergeeft wat er stond in de oorspronkelijke tekst/taal, waaraan niet te merken is dat het een vertaling betreft. Soms is een “goede vertaling” alleen niet voldoende. Er zijn documenten/teksten die de vertaling door een beëdigd vertaler behoeven. Maar wat houdt dat nou precies in?

 

De definitie van een beëdigd vertaler volgens Wikipedia

“Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij wet gerechtigd is om documenten te vertalen waarvoor doorgaans een beëdiging is vereist, zoals documenten met een officiële of juridische status. Enkele voorbeelden: akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma’s, getuigschriften, testamenten, statuten, bankgaranties en octrooien. In Nederland is een beëdigd vertaler een vertaler die staat ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers en daartoe een eed heeft afgelegd bij de rechtbank.”

 

Wetgeving

De wet die in Nederland voorziet in de beëdiging van vertalers en tolken is tot stand gekomen omdat het Ministerie van Justitie een kwaliteitswaarborging wilde realiseren. Een vertaler die zich wil laten beëdigen moet aan een aantal strenge regels voldoen, zo moeten er bijvoorbeeld diploma’s en getuigschriften overlegd worden voordat een verzoek in behandeling kan worden genomen. Pas als het van Register beëdigde tolken en vertalers akkoord geeft, wordt de vertaler opgeroepen om de eed te komen afleggen in de rechtbank. Niet zo gek dat al deze stappen met succes doorlopen moeten worden als je bedenkt dat een beëdigd vertaler een eigen stempel ontvangt en gemachtigd is met zijn/haar handtekening documenten rechtsgeldig te maken.

 

Noodzakelijkheid

Het inschakelen van een beëdigd vertaler is niet altijd vereist, echter, een beëdigd vertaler kan uiteraard ook gewoon niet-officiële documenten vertalen. Een ding is zeker, een beëdigd vertaler inschakelen heeft altijd kwalitatief hoogwaardige vertalingen als gevolg. Als iemand tenslotte goed genoeg is voor de Nederlandse rechtbanken, dan is het wellicht het overwegen waard om ook voor uw te vertalen tekst een beëdigd vertaler te zoeken.

 

https://www.jktranslate.com/nl/